Tietoa työntutkimuksesta


CleanNet®- ohjelman tietopankit perustuvat objektiiviseen ja avoimeen työntutkimukseen. Työntutkimuksia tehdään jatkuvasti uusille työmenetelmille ja välineille sekä koneille. Tutkimuksiin ja esimitattuihin vakiotilatyyppiluokituksiin perustuva kokonaisstandardilaskenta on luotettava ja antaa objektiivisen vertailtavuuden työmäärää laskettaessa. Näin toteutuu kestävän kehityksen periaate työvoimaresurssoinnissa.

Työntutkimuspohjainen työn mitoitus antaa oikeudenmukaisen tuloksen tehtävän työn määrästä ja oikeudenmukaisen työnjaon työntekijöiden kesken. Työntutkimuspohja antaa uskottavuutta palvelun tuottamiseen.

Nämä suunnittelun apuvälineet auttavat asettamaan tulevia tavoitteita realistisesti suhteessa toteutuneisiin tuloksiin. 

Miksi vain kokonaisstandardilaskenta on TES-hyväksytty KVTES/ Avaintyönatajat palkanmäärittelyssä?

Verrattaessa menetelmäkohtaista ja kokonaisstandardilaskentaa toisiinsa olennaisin ero on mitoituksen nopeus ja tarkkuus. Käsinlaskenta alkoi 1970- luvulla menetelmäkohtaisella laskennalla (ns. Sulo Järvisen malli). Se on työläs, koska jokaisen huoneen siivottava pinta-ala tasoista, pystypinnoista ja huonekaluista on käytävä mittaamassa metrimitalla paikan päällä.

Kehittynyt malli kykeni paketoimaan tarkasti esimitattuja olosuhteita kalustekokonaisstandardeiksi. Samoin paketoitiin lattiatyökokonaisuuksia. Syntyi kokonaistandardilaskenta. Kalustetyypit kuvitettiin tilatyyppikuvin, joilla kenttäkartoitus tehdään tarkasti. Tämä malli hyväksyttiin työehtosuositussopimuksen mitoitusmalliksi.

Mitoitus siirtyi 1980-luvulla tietokoneavusteiseksi. Tehoa saatiin mitoitukseen lisää tietokoneiden monimuotoisten muokattavuus-, kopiointi- ja tallentamisominaisuuksien myötä.

Ohjelmissa, joissa joudutaan menemään takaisin 1970- luvun menetelmäkohtaiseen mitoittamiseen, täytyy mittaukset tehdä tarkasti kentällä kalusteille ja pinnoille, että päästäisiin lähellekkään kokonaisstandarditarkkuutta. Jos näitä hitaita mittauksia käytännössä ei tehdä, laskelman tarkkuus saattaa olla varsin kyseenalainen. Vertailussa 10 m2 toimisto mitoitettiin menetelmäkohtaista mitoitusta käyttäen eräällä ohjelmalla ja työ vei 10 minuuttia aikaa, kun kokonaisstandardilaskenta oli valmis 20 sekunnissa.

Clean Basicin ohjelmat perustuvat tarkkaan esimittaukseen, jota voidaan säätää, sekä kilpailukykyä tuottavaan, nopeaan kokonaisstandardiajanlaskentaan yksittäiskohteissa tai suurissakin tietomassoissa. Mitoitus sisältää vaihtoehtoja -20,-40,-60 % jne. kevyempää työpanosta ns. päivittäisestä perustasosta. Oma säätö lisää vaihtoehtoja loputtomasti. Taustatiedot ovat aina saatavissa avoimesti.

Ohjelmillamme voi mitoittaa myös menetelmäkohtaisesti niin halutessaan.

Siivouksen suunnittelun historiaa

 • 1950 Herbert Rubistein loi ensimmäiset siivouksen työntutkimusstandardit Tanskassa.
 • 1962 Suomen maalaiskunnat ottivat koulujen siivouksen mitoitukseen käyttöön ruotsalaisen normin 600 m2 /siivooja.
 • 1968 Valtiovarainministeriön Järjestelyosasto aloitti siivouksen työntutkimukset Suomessa.
 • 1972 Siivoustyön menetelmä - ja aikastandardikirja julkaistiin.
 • 1974 Helsingin kaupunginhallitus perusti komitean kehittämään kaupungin siivoustyötä.
 • 1976 Helsingin kaupungin siivouksen suunnittelutoimisto perustettiin. Ensimmäinen johtaja oli Reijo Taipale. Siivouksen kokonaisstandardi-käsite luotiin tyypittämällä ja mittaamalla eri rakennustyyppien kalustealat ja rakentamalla kokonaisstandardilaskelmat manuaalisesti.
 • 1979 Siivouksen suunnittelutoimisto sai luvan veloittaa siivouksen konsultoinnista ja tiedonhallinnasta ulkopuolisia.
 • 1982 Kuntaliitot ja työmarkkinajärjestöt perustivat työryhmän jonka tehtävänä oli luoda työntutkimusstandardeihin perustuva siivouksen suunnittelun normisto.
 • 1987 Siivouksen mitoitusnormit kouluja, toimistoja, terveyskeskuksia, lasten päiväkoteja ja vanhustenhuoltolaitoksia varten valmistuivat.
 • 1980- Markkinoille ilmaantui useita ATK-ohjelmia, jotka perustuivat manuaalisiin malleihin ja työmarkkinaosapuolien sopimukseen.
 • 1990- ATK-perusteisesta siivouksen suunnittelusta tuli vientituote.
 • Viralliset työntutkijat tekevät edelleen siivouksen työntutkimuksia.
 • 2000 Clean Basic teki ohjelman Windows - XP- Vista sekä Windows 8 käyttöjärjestelmille. CleanNet® ja CateNet -ohjelmistojen tietokannat on tehty 2000-luvun vaatimuksia varten niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin keittiötyöhön, siivoukseen ja kiinteistönhuoltoon.

 

CateNet-ohjelman työntutkimukset

CateNet- ohjelmaan sisällytetyt työntutkimuksiin perustuvat työarvot ovat työntutkija Heino Polvisen tutkimia.

Hänen ammattitaitonsa perustana on ollut standardiaikajärjestelmän, työntutkimuksen ja ergonomian opettajan tutkinnot sekä laaja kokemus työntutkimustoiminnasta kentällä. Hän on laatinut uransa laajimmat standardiaikajärjestelmät lihanjalostusteollisuudessa, kiinteistöjen hoitoon liittyvissä tehtävissä, keittiöiden toiminnasta, kunnallishallinnon tuntipalkkaisten työtehtäväselvityksistä, energialaitosten uudisrakennustöistä, siivoustöistä sekä keskuspesuloiden toiminnasta.

Kyseisiä aikoja on käytetty laajasti henkilöstötarpeen määrittämiseen, urakkapalkkaukseen, tuotehinnoitteluun ja työtehtävien uudelleenorganisointiin.

Teemme uusia työntukimuksia tulevaisuuden tarpeita varten Clean Basicin toimesta.